Hindi nangangahulugang kanser ang kondisyon kung lumalaki ang prostate ng lalaki, ayon sa isang doktor.Paglaki ng prostate gland, sintomas ba ng kanser? - Pinoy NEWS