Bakit bawal ang scalping o iyong pagbili ng maraming tiket para maibenta sa mas malaking halaga?Bakit bawal ang 'scalping' sa ilang lugar? - Pinoy NEWS